Domov Obvestila in objave Občinski predpisi

O D L O K o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP PI 02/1 – J del