Domov Obvestila in objave Občinski predpisi

O D L O K o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2018