Domov Obvestila in objave Občinski predpisi

O D L O K o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Pivka