Domov Obvestila in objave Občinski predpisi

O D L O K o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Pivka