Suhorje je pridobilo vaški dom

Zaključeno
Leto 2017
Leto 2018