PODPIS POGODBE ZA PREPLASTITVE OBČINSKIH CEST

V teku
V drugi polovici meseca avgusta 2018
V mesecu novembru 2018