Interaktivni turizem za vse

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
59.311,38 €
V teku
01.01.2019
31.12.2020

Podatki o financiranju