Domov Organi občine Občinski svet 7. seja Občinskega sveta Občine Pivka

7. seja Občinskega sveta Občine Pivka

Seja je potekala dne 14.11.2019 ob 16.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

O D L O K o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2019 (Uradni list Republike Slovenije št. 68/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 14.11.2019
Začetek veljavnosti: 16.11.2019
Tip objave: Odlok
O D L O K o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Pivka (Uradni list Republike Slovenije št. 70/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 14.11.2019
Začetek veljavnosti: 14.12.2019
Tip objave: Odlok
O D L O K o spremembah in dopolnitvah Odloka o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera (Uradni list Republike Slovenije št. 70/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 14.11.2019
Začetek veljavnosti: 30.11.2019
Tip objave: Odlok
S K L E P o ukinitvi statusa javnega dobrega (Uradni list Republike Slovenije št. 70/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 14.11.2019
Začetek veljavnosti: 30.11.2019
Tip objave: Sklep