IZVEDENA SO SANACIJSKA DELA NA VODOTOKIH PUNGART IN FARJEVEC