IZGRADNJA PROIZVODNEGA INKUBATORJA V IOC NEVERKE

2.100.000,00 €
V teku
2020