Prekinjena oskrba s pitno vodo - Velika Pristava in Pivka (Kolodvorska c. 59)

16.10.2020 55