Nujna vzdrževalna dela na objektu Snežniška cesta 2 v Pivki

48
39.556,73 €
Lastni projekti
V teku
Snežniška cesta 2, 6257 Pivka
začetek 21.avgusta
konec septembra