Izgradnja V. faze infrastrukture v Zagorju

55
666.000,00 €
Lastni projekti
V teku
Zagorje, 6257 Pivka
začetek v mesecu septembru 2023
zaključek marca 2024