Obnova lokalne cesta LC 315 061 Pivka – Velika Pristava

88
72.000,00 €
Ministrstvo za okolje in prostor
V teku