Športno planinsko društvo Šmihelska dolina je desetletnico obeležilo s pohodom in izdajo koledarja

17. 11. 2023 255