Domov Občinska uprava Vloge in obrazci

Vloga za izdajo potrdila o uveljavljanju predkupne pravice na nepremičnini – po Zakonu o ohranjanju narave (ZON)

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE