Domov Občinska uprava Vloge in obrazci

Vloga za izdajo soglasja za postavitev pomožnih kmetijsko gozdarskih nezahtevnih in enostavnih objektov

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE