Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Pivka

15. 11. 2021 128
15.11.2021
Prodaja nepremičnin
06.12.2021 do 09:00
15.11.2021
Emanuela Lenarčič
05 72 10 100