JAVNI POZIV za predložitev predlogov in usmeritev javnosti za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Eko vrtec Pivka  

25. 10. 2023 319
25.10.2023
Objave in pozivi
25.11.2023 do 00:00
obcina@pivka.si