OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE PIVKA

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI V SD ŠT.3 OPN OBČINE PIVKA
GRAFIKA - NAMENSKA RABA
Klikni tukaj za prikaz prilog
PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI
Klikni tukaj za prikaz prilog