Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (nusz) za prvih 5 let po vselitvi

Oddaj vlogo

Ne

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov