Vloga za izdajo soglasja za postavitev pomožnih kmetijsko gozdarskih nezahtevnih in enostavnih objektov

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku