Ponudba za odkup zemljišča za zemljišče, ki se nahaja v območju predkupne pravice občine

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku