Vloga za sklenitev aneksa k najemni pogodbi za stanovanje zaradi podaljšanja najemnega razmerja

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku