Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov oziroma za izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku