Vloga za izdajo potrdila o uveljavljanju predkupne pravice na nepremičnini – po Zakonu o ohranjanju narave (ZON)

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku