OPPN za območje EUP DR 05 IN dr 01/1 - del (kamp Drskovče)