Vaščani Palčja so urejali poljske poti

30.07.2020 325