Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja last Občine Pivka

14.10.2020 309
14.10.2020
Objave in pozivi
03.11.2020 do 23:59
Jana Lemut
jana.lemut@pivka.si
+3865 72 10 100