Vloga za izdajo soglasja za gradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in priključkov v cestnem telesu občinske javne ceste

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku