Domov Organi občine Občinski svet 13. seja Občinskega sveta občine Pivka

13. seja Občinskega sveta občine Pivka

Seja je potekala dne 21.06.2012 ob 16.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA Občinskega sveta Občine Pivka (št. 52/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 21.06.2012
Začetek veljavnosti: 10.07.2012
SKLEP o imenovanju namestnika predsednika Občinske volilne komisije Občine Pivka (št. 50/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 21.06.2012
Začetek veljavnosti: 30.06.2012
PRAVILNIK o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (št. 52/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 21.06.2012
Začetek veljavnosti: 10.07.2012
S K L E P o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Pivka (Uradni list Republike Slovenije št. 52/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 21.06.2012
Začetek veljavnosti: 09.07.2012
Tip objave: Sklep