Domov Organi občine Občinski svet 6. seja Občinskega sveta občine Pivka

6. seja Občinskega sveta občine Pivka

Seja je potekala dne 04.07.2007 ob 16.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

ODLOK o spremembi Odloka o vaških skupnostih Občine Pivka (št. 63/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 04.07.2007
Začetek veljavnosti: 13.07.2007
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Pivka (št. 63/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 04.07.2007
Začetek veljavnosti: 14.07.2007