Domov Organi občine Občinski svet 4. seja Občinskega sveta občine Pivka

4. seja Občinskega sveta občine Pivka

Seja je potekala dne 14.03.2007 ob 16.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

RAZLAGA petega odstavka 69. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka (št. 29/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 14.03.2007
Začetek veljavnosti: 30.03.2007
ODLOK o proračunu Občine Pivka za leto 2007 (št. 25/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 14.03.2007
Začetek veljavnosti: 23.03.2007
PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti (št. 29/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 14.03.2007
Začetek veljavnosti: 31.03.2007