Domov Organi občine Občinski svet 3. seja Občinskega sveta občine Pivka

3. seja Občinskega sveta občine Pivka

Seja je potekala dne 07.02.2007 ob 16.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Pivka (št. 15/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 07.02.2007
Začetek veljavnosti: 21.02.2007
O D L O K o programu opremljanja zemljišč za območje III. faze izgradnje kanalizacije v naselju Zagorje (Uradni list Republike Slovenije št. 15/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 07.02.2007
Začetek veljavnosti: 28.02.2007
Tip objave: Odlok