18. seja Občinskega sveta Občine Pivka

523
Seja je potekala dne 11.11.2021 ob 16.00