Graditev večnamenske dvorane v Šmihelu

246
760.000,00 €
325.157,00 €
V teku