Graditev večnamenske dvorane v Šmihelu

36
760.000,00 €
325.157,00 €
V teku