SPREMEMBE IN DOPOLNITEV OPN št. 1 (sprejeto)

SPREJET ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ŠT. 1 ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE PIVKA
Klikni tukaj za prikaz prilog
GRAFIKA_NAMENSKA RABA:
Klikni tukaj za prikaz prilog
PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI_PPIP
Klikni tukaj za prikaz prilog