7. seja Občinskega sveta Občine Pivka

212
Seja je potekala dne 28.11.2023 ob 16.00