DELOVANJE ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE OBČINE PIVKA IN LOGISTIČNE PODPORE

23.03.2020 732