PREDAJA OSEBNIH ZAŠČITNIH SREDSTEV CENTRU ZA SOCIALNO DELO POSTOJNA

25.03.2020 278