Občinski svet se je "na daljavo" seznanil z delovanjem občinskega štaba Civilne zaščite

02.04.2020 379