Spremembe Odloka o ponujanju in prodaji blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

02.04.2020 345