Domov Obvestila in objave Občinski predpisi

PRAVILNIK o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Predpisi, na katere predpis vpliva