Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi večnamenske športne dvorane v Pivki