Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Pivka