Javno naročilo »UREDITEV SREDIŠČA ZA USMERJANJE OBISKA IN OZAVEŠČANJE O VELIKIH ZVEREH V OKVIRU PROJEKTA CARNIVORA DINARICA«

20. 8. 2020 350
20.08.2020
Javna naročila
18.09.2020 do 10:00
20.08.2020
JN005232/2020
Povezava
Metka Iskra
metka.iskra@pivka.si
+3865 72 10 100