Čezmejno sodelovanje in ekosistemske storitve za dolgoročno ohranjanje populacij velikih zveri v severnih Dinaridih - Carnivora Dinarica

1233
2.347.340,64 €
Evropski sklad za regionalni razvoj
1.995.239,53 €
Zaključeno
01.09.2018
28.02.2021

Podatki o financiranju