Javno naznanilo o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve za območje dom Pivka – središče za kakovostno sožitje (Občinski lokacijski načrt za del območja Bedink P1-S9-S1 v Pivki)

31.07.2019 683
31.07.2019
Objave in pozivi
19.08.2019 ob 00:00